Informació sobre el titular del lloc web

Denominación social: Esplai La Fábrica de Can Tusell

CIF: G59899260

Domicilio: Carrer de Tarragona, 101, 08226 Terrassa

E-mail: secretaria@gruplafabrica.org

 

 Informació sobre el lloc web

L’utilització d’aquest lloc web és gratuïta.

El web ofereix informació general sobre les entitats i recursos del districte 6 de Terrassa , així mateix  un espai de notícies i esdeveniment.

Aquest lloc podrà contenir “links” a altres llocs webs, creats amb el criteri que són d’interès pels usuaris i usuàries. No obstant la Fàbrica no es fa responsable dels seus continguts en cas que siguin ofensius, erronis o de cap interès per l’usuari/a.

Propietat intel·lectual

El lloc web, incloent el títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació,edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. 

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial,ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. 

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos.

Queda totalment prohibit distribuir, modificar o transmetre tant el contingut com el codi de les pàgines, excepte sota l’autorització expressa i per escrit de la Fàbrica. L’usuari podrà lliurament, i per ús personal, copiar en el seu ordinador o bé obtenir una còpia impresa de les pàgines i pantalles a les que pot accedir. Queda especialment prohibida qualsevol còpia, reproducció, distribució i ús per qualsevol mitjà de les imatges, logotips o altres.

Protecció de dades personals

A aquest lloc web existeix dos pàgines amb un formulari mitjançant el qual es demanen dades bàsiques personals dels usuaris/de les usuàries, que transmet l’usuari/a per tal de demanar informació diversa sobre el barri i altres activitats. En compliment de la RGPD, les dades enviades quedaran incorporades a un fitxer automatitzat. La Fàbrica garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal rebudes. La Fàbrica podrà enviar informació de les activitats i cursos que organitzi els membres de la xarxad6. En cap cas cedirà les dades a tercers. En cas de no voler rebre cap informació s’haurà de comunicar per escrit o per correu electrònic al titular del lloc web.

A l’espai d’inici hi ha un formulari on es demana la valoració sobre diferents temes en relació a les entitats. 

Traduir »