DONES BAHÁ’IS TERRASSA

Què fem: A l’any 1967 l’Assamblea Espiritual Local dels Baha’ís de Terrassa va elegir un “Comité per a la promoció de la Dona”, per promoure el desenvolupament espiritual, intel.lectual i social de les dones de la Comunitat Bahá’í i de les dones de l’entorn mes proper. I a l’any 1992 vem passar a constituint-se com Associació de Dones Bahá’ís de Terrassa.
Els fins de l’Associació son:
– Treballar per aconseguir la igualtat de drets, privilegis i oportunitats per a tots els éssers humans.
– Participar en projectes d’educació i salut
– Treballar per millorar la qualitat de vida i contribuir a la Pau del món per mitja del seu establiment en la persona i en la família.
– Crear llaços amb altres associacions de dones per promoure la igualtat de gènere,
– Promoure les ensenyances de Bahá’u’lláh que tenen a veure amb la condició de la dona i el benestar de la família ( l’educació intel,lectual i espiritual obligatòria per a tothom, la lliure investigació de la veritat, l’eliminació de tota mena de perjudicis…)
Per aconseguir els seus objectius l’associacio realitza les següents activitats:
Xerrades, taules rodones, escola de pares i mares, seminaris de desenvolupament personal, trobades d’oració i meditació, i activitats artístiques.

Com pots participar: Trucant al telèfon de contacte

Contacte: bahaisterrassa@gmail.com

Adreça:  Carrer Hoquei 161

https://bahaibarcelona.org/los-bahais-de-barcelona/#
http://bahai.es/

 

Traduir »