GRUP D’ESPLAI LA FÀBRICA

Que fem:

INSERCIÓ LABORAL:es pretén donar l’oportunitat de formar-se i treballar a l’esplai La Fàbrica i a altres esplais professionalitzats, als i les joves que han estat infants, participants de les activitats de l’entitat. Borsa de treball i acompanyaments en els itineraris, projecte amb IKEA.

Brigada La Fàbrica: «l’aprenentatge i servei». L’objectiu és que els i les joves realitzin una programació d’activitats que siguin educatives per a ells i elles i alhora beneficioses per a la comunitat. .

Projecte d’Inserció Laboral: Des del projecte d’inserció es treballa per augmentar el grau d’ocupabilitat dels usuaris/es mitjançant l’orientació formativa-laboral, la formació, i la inserció. Es realitzen tutories, tallers, cursos, prospecció laboral, recerca de feina, treball d’hàbits, acompanyaments…

Acollida i acompanyament: Aquest projecte és transversal a tots els que porta l’entitat. Treballem els punts següents: mediació intercultural entre els i les menors, la família i el centre educatiu.

Adreça: C/ de Tarragona, 101, 08226 

Com puc participar: contacta amb nosaltres.

Contacte: secretaria@gruplafabrica.org – 937342435

Traduir »